Metodikk for kartlegging av forholdene for gående og syklende i et bysentrum

Utarbeidelse av metodikk for kartlegging av forholdene for gående og syklende i et bysentrum.

Prosjektnavn

Metodikk for kartlegging av forholdene for gående og syklende i et bysentrum.

Kunde

Vegdirektoratet

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Oppdraget

Prosjektet er en del av Vegdirektoratet sitt BEST program (bedre sikkerhet i trafikken), og handlet om å utvikle en metodikk for å kartlegge forholdene for gående og syklister i et bysentrum. Hensikten var å skape et trafikksikkert og attraktivt trafikksystem. Midtbyen i Trondheim ble valgt som case for å teste ut metodikken.

 

Løsningen

Det ble utarbeidet en metodikk for nettverksanalyse og en metodikk for observering av gående og syklisters adferd på stekninger og i kryss. I tillegg ble det laget en spørreundersøkelse for å kartlegge forholdene for syklister og gående, og samspillet dem imellom. Metodikkene for nettverksanalyse og observasjon ble anvendt i praksis på Midtbyen i Trondheim, og spørreundersøkelsen ble delt på ulike sosiale medier. Til slutt ble det gjennomført en workshop, som metode for å anvende resultatene til utvikling av en helhetlig gatebruksplan for Midtbyen.