Miljøkartlegging av bygg og miljøteknisk grunnundersøkelse- Paradis

Norconsult har bistått med miljørådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling av både midtre og nordre del av Paradis stasjonsområde i Stavanger. På nordre del er det gjennomført miljøkartlegging av bygningsmasse som skulle rives, og på midtre del er det utført miljøteknisk grunnundersøkelse.

Prosjektnavn

Paradis – miljøteknisk bistand

Kunde

Novaform AS / ROM Paradis 1 AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Oppdraget

Det tidligere jernbaneområdet står foran en transformasjon fra jernbane- og næringsvirksomhet til et urbant område med boliger og kontorer. I nordre del stod det flere eldre bygg som skulle rives og erstattes med boligblokker. Midtre del besto i stor grad av masser som var fylt ut i Hillevågsvannet på midten av 1900-tallet. I dette området er det planlagt kontorer.

 

Løsningen

For nordre del av området har Norconsult utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplan og konkurransegrunnlag for riving av et større næringsbygg, et tidligere postbygg, to garasjer, en påkjøringsrampe til Strømsbrua og diverese mindre konstruksjoner. På midtre del av området har Norconsult gjort en omfattende gjennomgang av historikk og tidligere miljøtekniske grunnundersøkelser i området. Planlagt utbygging dekker et areal på 21.500 m2, med 153 miljøtekniske prøver.

  • Kristian Mejlgaard Ulla

    Faspesialist

  • Kontakt oss