Miljøkartlegging av bygg

Norconsult har høsten 2019 utført miljøkartlegging av Nanset skole i Larvik i forbindelse med utarbeidelse av en miljøsaneringsbeskrivelse. Skolen er oppført i tre ulike byggetrinn i perioden 1947-2009 og har et areal på ca. 3800 m2.

Prosjektnavn

Miljøkartlegging av Nanset skole, Larvik

Kunde

Larvik Boligbyggelag LABO

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

Nanset skole skal rives. Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for miljøsanering prosjektering i tiltaksklasse 2 for rivearbeidet.

 

Løsningen

Norconsult gjennomførte en kartlegging over to dager med to ressurspersoner. Deler av bygningsmassen var oppført i en periode hvor det erfaringsmessig er benyttet mye helse- og miljøfarlige stoffer, inkludert asbestforekomster. Det ble derfor utført en grundig prøvetaking og undersøkelse av bygningen for å avdekke farlig avfall.