Mulighetsstudie Sætre i Hurum

Norconsult har utarbeidet en plan for utvikling av områder tilhørende den tidligere sprengstoffabrikken nær sentrum av Sætre.

Prosjektnavn

Mulighetsstudie Sætre i Hurum

Kunde

Orica Norway AS

Sted

Norge

Periode

2012

Oppdraget

Norconsult har på oppdrag fra Orica Norway AS sett på utviklingsmuligheter av tidligere tomter for sprengstoffindustri. Området i Hurum, ligger langs sjøen innenfor Osloregionen, noe som gjør eiendommene til attraktive tilskudd for å kunne håndtere befolkningsveksten i Oslo-området.

 

Løsningen

Norconsult har utarbeidet en mulighetsstudie for Oricas eiendommer på Sætre i Hurum. Mulighetsstudien fokuserer på å vurdere eiendommene i både en lokal og regional kontekst med fokus på en naturlig tettstedsvekst ut fra eksisterende sentrumsområde.

 

Resultatet

Mulighetsstudien inneholder en stedsanalyse og alternativer for fremtidig utvikling av flere delområder. Det ble lagt vekt på å skape delområder med sterke opplevelsesmessige identiteter, samt et helhetlig konsept som vil støtte opp under en bærekraftig utvikling. Videre arbeid omfatter områderegulering med konsekvensutredning.

  • Thora Heieraas

    Direktør Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss