Mulighetstudie på lagring av grønn amoniakk og avsalting av sjøvann

Norconsult har gjennomført en mulighetsstudie på etablering av en grønn ammoniakk lagrings (full containment tank)- og avlastningsterminal i Norge. Terminalen skal på en trygg måte lagre og deretter eksportere flytende ammoniakk til skip. Ammoniakken er tilført terminalen via rør fra en nærliggende grønn hydrogenfabrikk. Mulighetsstudien omfattet også avsalting av sjøvann og pumping til hydrogenfabrikken.

Prosjektnavn

Grønn ammoniakk: Mulighetstudie på lagring av grønn amoniakk og avsalting av sjøvann

Kunde

Konfidensiell

Sted

Norge

Periode

2022

Nøkkeltall

Ammniakk tilførsel: 545 tonn/dag Ammoniakktank: 25 000 m3 Desalinert vann: 180 m3/t

Oppdraget

 

Norconsult ble engasjert av kunden til å utføre en mulighetsstudie på ammoniakklagring og -avlastning, samt avsalting av sjøvann og pumping ved lokasjonen i Norge. 

 

Løsningen

BIM-verktøy ble brukt for å utvikle et layout av ammoniakkterminalen av Norconsults tverrfaglige team (prosess, bygg, teknisk sikkerhet og havn). Beliggenheten på ammoniakkterminalen, sjøvannpumpe-systemet, desalineringsterminalen, haven, veier, mm. ble hensyntatt i denne jobben.   

Ammoniakk lagringen ble modellert ved hjelp av prosessimuleringer (Unisim) for å utføre en første dimensjonering av utstyret rundt ammoniakktanken (roterende utstyr og BOG-system). Videre ble ammoniakktanken (full containment) dimensjonert til å imøtekomme kundens krav til kapasitet.

 

Norconsult utviklet en filosofi for teknisk sikkerhet, men fokus på brann, lekkasje-overvåkning, samt sikkerhet og automasjon.

Det ble utført en overordnet konseptstudie innen bygg og anlegg for å identifisere behov for infrastruktur, tomteopparbeidelse, fundamentering og byggekonsept. Dette resulterte i et CAPEX-estimat for bygg og havnearbeider.

Norconsult gjorde en konsekvensutredning og feltarbeid for å undersøke mulige påvirkninger for etablering av site mtp. marint liv, vannkvalitet, naturmangfold og friluftsliv.

 

Resultatet

Norconsult støttet kunden i å evaluere egenethet og CAPEX for etablering av ammoniakklagring, sjøvannsdesalinering og -pumping, samt tomteopparbeidelse og konsekvenser for nærliggende miljø. 

 

  • Dejan Doder

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid