Nasjonalt museum for kvener og norskfinner

Ombygging av og påbygg på tidligere kringkastingsbygg for NRK til nasjonalt museum for kvener og norskfinner.

Prosjektnavn

Nasjonalt museum for kvener og norskfinner

Kunde

Vadsø kommunale eiendomsselskap KF

Sted

Norge

Periode

2019 til 2021

Oppdraget

Norconsult AS har utarbeidet forprosjekt inkl. kostnadsoverslag basert på tidligere utarbeidet mulighetsstudie av LPO-arkitekter. Opsjon om detaljprosjekt er deretter utløst og Norconsult har også hatt oppfølgning i byggetiden. Rintala Eggertsson Architects har vært underkonsulent og innehatt rollen som museumsfaglig koordinator og utstillingsarkitekt i prosjektet.

Løsningen

Bygningen består av en kjelleretasje og en første etasje. Berørt areal utgjør om lag 1200 kvm NTA. Prosjektet består av utstillingsområder, forelesningssal, resepsjon, foaje, autentiske lydstudiorom tilhørende tidligere NRK, kjøkken/aktivitetsrom, verkstedslokaler samt magasin for museets gjenstander. I tillegg til ombygging inneholder prosjektet også et påbygg over basisutstillingen med en romlig takhøyde samt en baldakin og en utendørsinstallasjon som leder publikum til bygget. Inspirasjonen bak den nye arkitektoniske utformingen er Varangerhuset med hus og fjøs forbundet med en mellomgang. Tanken har vært å spille på historisk byggeskikk, men med et forenklet og moderne uttrykk. Også kledningen har tatt utgangspunkt i det tradisjonelle; vertikal trekledning på «fjøsdelen» som her utgjør basisutstillingen, og horisontal trekledning som i dette tilfellet utgjør inngangssonen/ baldakinen. Trekledningen som er benyttet i prosjektet er sibirsk lerk.

 

  • Irene Jullum Hagen

    Rådgiver

  • Kontakt oss