Naturtypekartlegging

Norconsult startet det omfattende kartleggingsarbeidet i 2015, og har vært med og kartlagt hvert år siden da. Formålet er å bedre kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold. Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlag blant annet for arbeid med konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter.

Prosjektnavn

Kartlegging av naturtyper

Kunde

Miljødirektoratet

Sted

Norge

Periode

2015

Oppdraget

Miljødirektoratet har mål om å registrere viktige naturtyper for naturmangfold i hele Norge etter den nye metoden Natur i Norge (NiN). Metoden angir hvilke naturtyper som skal kartlegges og hvordan kvaliteten på delområder skal fastsettes. Registreringsverktøy som NiN-app og Arter-app blir brukt under kartleggingen. Endelig resultat lastes opp og vises i Naturbase.

Løsningen

Norconsult har siden 2015 kartlagt naturtyper i alle deler av landet, og vært med på å utvikle metoden frem mot kartleggingsinstruksen slik den er i dag. I tillegg til Miljødirektoratet kartlegger vi nå for en rekke andre oppdragsgivere, store og små, siden det utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturen.

  • Sylvia Pal Stolsmo

    Rådgiver

  • Kontakt oss