Naturtypekartlegging

Norconsult startet det omfattende kartleggingsarbeidet i 2015, og har vært med og kartlagt hvert år siden da. Formålet er å bedre kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold. Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlag blant annet for arbeid med konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter.

Prosjektnavn

Kartlegging av naturtyper

Kunde

Miljødirektoratet

Sted

Norge

Periode

2015

Oppdraget

Miljødirektoratet har mål om å registrere viktige naturtyper for naturmangfold i hele Norge etter den nye metoden Natur i Norge (NiN). Metoden angir hvilke naturtyper som skal kartlegges og hvordan kvaliteten på delområder skal fastsettes. Registreringsverktøy som NiN-app og Arter-app blir brukt under kartleggingen. Endelig resultat lastes opp og vises i Naturbase.

Løsningen

Norconsult har siden 2015 kartlagt naturtyper i alle deler av landet, og vært med på å utvikle metoden frem mot kartleggingsinstruksen slik den er i dag. I tillegg til Miljødirektoratet kartlegger vi nå for en rekke andre oppdragsgivere, store og små, siden det utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturen.

Kontaktpersoner

Sylvia Pal Stolsmo

Rådgiver

Kontakt oss