Norgeskart.no

Norconsult Informasjonssystemer AS har utviklet ny publikumsløsning for Kartverket. Norgeskart.no er det mest detaljerte og oppdaterte norgeskartet som er tilgjengelig på nett.

Prosjektnavn

Norgeskart.no

Kunde

Kartverket

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Nøkkeltall

Prosjektets omfang: 1.200.000 kr.

Oppdraget

Kartverket ønsket en oppgradering av eksisterende løsning.

Løsningen

Gjennom utviklingen har det vært stort fokus på brukeropplevelse og brukervennlighet. Norconsult Informasjonssystemer og Kartverket har hatt et tett samarbeid og brukerne sine tilbakemeldinger på gammel løsning har vært brukt for å sikre at brukerne sine behov blir dekket. Designet er tilpasset både mobil, nettbrett og pc. Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye og endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier og hyttefelt.

Resultatet

Løsningen har fokus på hva brukeren kan finne ut eller gjøre ut fra det stedet han/hun har valgt i kartet. Brukerne kan blant annet: • Se eiendomsinformasjon • Lage nødplakat • Lage turkart • Se stedsnavninformasjon • Se og transformere koordinater I tillegg til dette kan det nevnes at det er laget et nytt tegneverktøy som gir brukeren mulighet til å lage egne kart som kan deles med andre. Skal du ut på tur kan du markere traseen din i kartet og hente ut høydeprofilen. Og det er mye annet, bare gå inn på www.norgeskart.no og sjekk ut selv.

Kontakt oss