Ny sweeperhall med personalbygg på Oslo Lufthavn Gardermoen

Utbyggingen av Oslo Lufthavn OSL medførte økt behov for vedlikehold- og maskinverkstedtjenestene til Lufthavntjenester. Løsning ble ombygging og nybygging. Norconsult har utført forprosjekt og detaljprosjektering.

Prosjektnavn

K-72361 Sweeperhall

Kunde

Oslo Lufthavn T2-prosjektet

Sted

Norge

Periode

2011 til 2014

Nøkkeltall

Nybygg: ca 4 000 m2. Ombygging: ca 5 000 m2.

Oppdraget

Utbyggingen av Oslo Lufthavn OSL medførte økt behov for vedlikehold- og maskinverkstedtjenestene til Lufthavntjenester.

 

Løsningen

Prosjektet bestod av ombygging og påbygg av eksisterende personalbygg, sweeperhall og maskinhall samt nybygg av sweeperhall vest, automatisk og manuell vaskehall, kjemikalieanlegg, garasje ved personalbygg, nytt drivstoffanlegg og bearbeiding av tilhørende uteareal. Norconsult deltok med en tverrfaglig rådgivergruppe og har utført forprosjekt, detaljprosjektering, og NS3420 beskrivelse for generalentreprise, arbeidstegninger og oppfølging i byggefasen. Fagområdene som deltok var blant andre bygg, VVS, VA, elektroteknikk, brann og sikkerhet, akustikk, geoteknikk, miljø og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

 

Resultatet

Prosjektet medførte en vesentlig kapasitetsøkning i verksted- og garasjefasilitetene, helt nye kurs- og personalfasiliteter og en kraftig oppgradering av vaskefasilitetene for alt rullende materiell.