Opsahlåsen

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for etablering av nytt boligområde med nytt samferdsels anlegg og grønne arealer. Omfatter også visualisering, sol/skyggeanalyser, trafikkrapport og ROS-analyse

Prosjektnavn

Opsahlåsen reguleringsplan

Kunde

Eidsberg kommune v/Frank Bjøringsby

Sted

Norge

Periode

2017

Nøkkeltall

Planområde omtrent 72 dda

Oppdraget

Eidsberg kommune er oppdragsgiver og de trengte bistand til utarbeidelse av plandokumentene med tilhørende utredninger.

 

Løsningen

Norconsult Askim utarbeidet plandokumentene og vegprosjektering med bistand fra Sandvika på arkitekt, trafikk og ROS-analyse.

 

  • Marius L. Sandli-Ødegaard

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid