Prosjektering utvidelse SNJ

Stort tverrfaglig prosjekt hvor Norconsult har gjort flere utforminger av hovedstudie og detaljprosjektering. Anlegg i fjell med krav til ventilasjon, brann og sikring.

Prosjektnavn

Prosjektering utvidelse SNJ

Kunde

IVAR IKS

Sted

Norge

Periode

2011

Oppdraget

Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) behandler avløpsvannet fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola og Gjesdal og er dimensjonert for 240.000PE. Ved forestående utvidelse skal kapasiteten dobles til 500 000 PE.

Løsningen

Forprosjektert, detaljprosjektert og oppfølging under bygging av en betydelig utvidelse av kjemisk renseanlegg til biologisk/kjemisk rensing med mekanisk foravskilling. Anlegget ligger i sin helhet i fjell. Forprosjektet inkluderte en utredningsfase av ulike alternativ før endelig valg ble tatt. Utvidelsen omfatter bl.a. ny adkomsttunnel og 10 nye store haller i berg for nytt prosessanlegg og ombygging av eksisterende anlegg, der Norconsult har prosjektering av alle fagdisipliner (RIE, RIV, RIG, RIB, RIBR m.fl.)

  • Jon Øxnevad

    Senior Prosjektleder Vann - Avløpsrensing og ressursgjenvinning

  • Kontakt oss