nybygg og innbyggertorg

Reguleringsplan (områdeplan) med konsekvensutredning Straume sentrum

Fra kjøpesenter til by. Områdeplanen skal legge til rette for å utvikle Straume sentrum til et regionalt servicesenter med et mangfold av funksjoner og aktiviteter. Norconsult har ledet planarbeidet med flere samarbeidspartnere i tett dialog med Fjell kommune. Visjonen om nye Straume sentrum handler ikke bare om veier og hus, men om å bygge samfunn for kommende generasjoner.

Prosjektnavn

Reguleringsplan (områdeplan) med konsekvensutredning Straume sentrum

Kunde

Sartor Holding AS

Sted

Norge

Periode

2008 til 2014

Oppdraget

Planarbeidet er basert på kommunedelplan for Straume som inneholder en overordnet strategi for utvikling av byrom og grøntarealer. Den har som mål å sikre kvalitet i byggeområdene.

Med utgangspunkt i aktiviteten ved Sartor Senter, et av landets ti største kjøpesentre, skal reguleringsplanen legge til rette for at stedet kan utvikles til et sammensatt, flerfunksjonelt sentrumsområde med urbane kvaliteter. Det er lagt stor vekt på etablering av offentlig infrastruktur med gater, plasser og en park. Parkering er i hovedsak lagt til overbygde eller underjordiske anlegg.

 

Løsningen

Planarbeidet utføres i nært samarbeid med oppdragsgiver og Fjell kommune som plan-myndighet. Flere firmaer har deltatt i arbeidet med å gi Straume en ny utforming: Dronninga landskap AS, SHL arkitekter, Arkitekt Rolv Eide AS og Space Syntax.