Risikovurdering av biologiske faktorer i avløpsbransjen og fagdag for ansatte

Norconsult har bistått Nannestad kommune sin avløpsavdeling med oppsett og gjennomføring av en fagdag for ansatte på avløp med tema «helsefaren knyttet til biologiske faktorer i arbeid med avløp».

Prosjektnavn

Fagdag - helsefaren knyttet til biologiske faktorer i arbeid med avløp

Kunde

Nannestad kommune

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Fagdagen dekker behovet til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid jf. § 6-1 Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer og §6-4 Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer. Eidsvoll kommune har også bestilt dette oppsettet til sin avløpsavdeling.

Løsningen

Som grunnlag for etablering av kurs/fagdag, ble det gjennomført en innledende kartlegging av farer forbundet med biologiske faktorer. Med bakgrunn i resultatene fra risikokartleggingen ble det utarbeidet en risikovurdering, som dannet grunnlaget for en fagdag med ansatte i avløpssektoren, inkl. drift-, renhold- og vedlikeholds personale.

Kontaktpersoner

Margit Gyllenhammar-Wiig

Seniorrådgiver

Kontakt oss