Rossevann og Monan lanseringsbruer (ILM)

Norconsult hadde prosjekteringsansvaret for fire lanseringsbruer (ILM) på E39 Kristiansand-Mandal. Dette er en lite brukt metode i Norge så på dette tidspunktet hadde Norconsult prosjektert over halvparten av denne brutypen i Norge.

Prosjektnavn

Rossevann og Monan lanseringsbruer (ILM)

Kunde

AF Gruppen

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

Spennarmerte kassebruer i betong med kassehøyde 3,6 m.

Største spennlengde 60 m.

Rossevann bruer totallengde 161 m.

Monan bruer totallengde 368 m og 355 m.

Entreprenør Kruse Smith.

Lanseringsmetoden (Incremental launching method – ILM) er en byggemetode som gir rask og effektiv byggetid for lange bruer, HMS fordeler siden all støp foregår i «fabrikken» på land samt mulighet for å bygge bru over veg/jernbane uten å påvirke trafikkavviklingen.

På Rossevann gav dette også en gevinst på ytre miljø siden man kunne bygge bru over drikkevann med redusert risiko for forurensing.

Prosjektet var modellbasert (BIM xD).

  • Eirik Wie Furunes

    Team leader long span bridges

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid