Rossevann og Monan lanseringsbruer (ILM)

Norconsult hadde prosjekteringsansvaret for fire lanseringsbruer (ILM) på E39 Kristiansand-Mandal. Dette er en lite brukt metode i Norge så på dette tidspunktet hadde Norconsult prosjektert over halvparten av denne brutypen i Norge.

Prosjektnavn

Rossevann og Monan lanseringsbruer (ILM)

Kunde

AF Gruppen

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

Spennarmerte kassebruer i betong med kassehøyde 3,6 m.

Største spennlengde 60 m.

Rossevann bruer totallengde 161 m.

Monan bruer totallengde 368 m og 355 m.

Entreprenør Kruse Smith.

Lanseringsmetoden (Incremental launching method – ILM) er en byggemetode som gir rask og effektiv byggetid for lange bruer, HMS fordeler siden all støp foregår i «fabrikken» på land samt mulighet for å bygge bru over veg/jernbane uten å påvirke trafikkavviklingen.

På Rossevann gav dette også en gevinst på ytre miljø siden man kunne bygge bru over drikkevann med redusert risiko for forurensing.

Prosjektet var modellbasert (BIM xD).

Kontaktpersoner

Eirik Wie Furunes

Team leader long span bridges

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid