Skårer avfallsanlegg og omsorgssenter

Norconsult har utarbeidet et konkurranseforslag for Skårer avfallsanlegg og omsorgssenter i Lørenskog .

Prosjektnavn

Skårer avfallsanlegg og omsorgssenter

Kunde

Lørenskog kommune

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

I årene fremover skal det bygges flere tusen nye boliger i Skårerområdet i Lørenskog, og disse behøver en hensiktsmessig avfallshåndtering. Lørenskog kommune anbefaler et stasjonært avfallssug med avfallsterminal i Gamleveien 104, delvis bygd inn i terrenget for å muliggjøre videre utnyttelse av eiendommen i høyden.

Løsningen

Norconsults intensjon er at det nye avfallsanlegget skal fremstå som en positiv nykommer og som kan bidra med noe nytt til nabolaget. Formspråket er enkelt med en lavmælt utforming i trekledning som aldres i takt med naturen. Materialiteten gjenspeiler en miljømessig virksomhet i byggets indre. Mot gaten utspiller seg et lysspill i forskjellige farger som kan skimtes gjennom skiltvindu. Hver gang roboten manøvrerer en container dramatiseres dette med lys i ulike farger som er koblet opp mot forskjellige fraksjoner. Dette beriker gaterommet på en urban måte i en ellers langstrakt fasade. Det fremtidige omsorgssenteret vrir seg vekk fra dagens sykehjem for å slippe inn mer lys fra sør og skape et mer generøst mellomrom mellom de to byggene. I dette mellomrommet dannes en liten adkomstplass med entre til omsorgssenteret. Via trapp og heis går man opp til administrasjon og dagsenter, samt en privat terrasse for solfylte dager. Et grøntareal danner en buffersone mot boligområdet som er åpent for alle. Den danner en fortsettelse på det eksisterende sykehjemmets sansehage med innslag av bed for stauder og urter som kan dyrkes av beboerne i fremtidige omsorgsboliger og dagsenter. Forplassen er trukket inn mot garasjens solvegg der det dannes en naturlig sitteplass med benker. Som en snarvei til Triaden eller for å kunne gå en liten runde rundt bygningen så løper en sti gjennom grøntarealet via overvannsdammen.

  • Carl Engblom

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid