merking i bygg

Skilting og merking av bygg

Organinsering, plassering og utforming av skilt og ulik merking i og rundt bygg.

Prosjektnavn

Skilting og merking av bygg

Kunde

kommunale bygg

Sted

Norge

Periode

2015 til 2021

Oppdraget

Interiørarkitektene i Norconsult har allsidig erfaring med utforming av skilting og merking som en intergret del av byggets form og funksjon. Høy grad av universell utforming er et vesentlig mål i disse oppgavene, samt sørge for generell god orientering i og rundt bygningene. I en del av våre prosjekter har vi hatt samarbeide med Eggedosis AS, for grafisk assistanse og for å sikre faglig kompetanse. Dette har gitt gode designkonsept, rasjonelle prosesser og en høy kvalitet på det utførte resultatet.

 

Løsningen

Foliering av glassflater i form av designelementer som ivaretar krav til glassmerking på en kreativ og dekorativ måte. God skilting med hensyn til svaksynte har vært en viktig faktor for utforming av ulike skiltløsninger for områder, retningshenvisninger, dører etc.

 

Resultatet

Norconsult i samarbeide med Eggedosis har utarbeidet skiltplaner og skiltdesign for en rekke kommunale skoler og barnehager. Skiltingen blir med det en integrert i den totale planleggingen av bygget, dets utomhusplan, eksteriør og interiør eller i fast innredning og møbelkomponenter.