Sør-Odal, fremtidens skole

Norconsult har bidratt med flere fag i prosjektering av nye Glommasvingen skole i Sør-Odal, et fremtidsrettet skolebygg i massivtre.

Prosjektnavn

Fremtidens skole i Sør-Odal

Kunde

Backe Romerike AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Nøkkeltall

Skolebyggets BRA: ca. 9 100 m2 Idrettsbyggets BRA: ca. 2 100 m2

Oppdraget

Fremtidens skole, eller Glommasvingen skole som er navnet ved ferdigstillelse, huser ca. 900 elever. Skolens SFO har kapasitet på ca. 360 elever. Glommasvingen skole erstatter seks mindre skoler i kommunen. Prosjektet omfatter også utvidelse av dagens idrettshall, gjennom oppføring av et klatretårn, en ny felleshall og kantine. Prosjektet har bærende vegger og dekker i massivtre. Skolebygget har oppnådd BREEAM Very Good og er klassifisert som et passivhus iht. NS 3701.

Løsningen

Norconsult ble engasjert av Backe Romerike AS allerede i konkurransen. Gjennom et tett samarbeid med øvrige tekniske fag og arkitekt er skolen optimalisert og utformet på en helhetlig måte som imøtekommer kommunens energi- og miljøambisjoner for skolebygget. Norconsult har bistått med fagene akustikk, bygningsfysikk, miljø, BREEAM AP og hydrogeolog.

Resultatet

Bygget har to etasjer og teknisk rom på takene. Bygget er rent teknisk sett delt opp i fire deler, hvor hver del betjenes av et flertalls ventilasjonsaggregater. Taket er utformet med et stort antall solceller, som har en stipulert årlig produksjon på 145 000 kWh. Bygget er pliktig til å kobles på lokalt fjernvarmenettverk, som tjener byggenes oppvarmingsbehov i sin helhet.

  • Espen Hansen

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid