Solumstrand avløpsrenseanlegg

Kontrahering ny avvanning (sentrifuger), toppsystem og ristinstallasjoner, utredninger, skisseprosjekt, forprosjekt inkludert brannteknisk prosjektering, detaljprosjekt, kontrahering og oppfølging.

Prosjektnavn

Solumstrand avløpsrenseanlegg

Kunde

Drammen kommune, byprosjekter

Sted

Norge

Periode

2004 til 2017

Oppdraget

Rehab., kjemisk renseanlegg og utvidelse m/ biologisk trinn. Utvidet kapasitet innenfor eksisterende bygningsvolum.

Løsningen

Biologisk prosess: KMT® (Biofilm MBBR) Kjemisk prosess: Actiflo® Slambehandling: Fortykking (gravitasjon og maskinelt), avvanning, kompostering (Lindum). Anleggets størrelse: 104 000/Forberedtfor 120 000 PE. Omfatter alle relevante fag som inngår i prosjektering av vannbehandlingsanlegg.