uteplass illustrasjon

St. Olav videregående skole

Nye St. Olav videregående skole skal bygges midt i Sarpsborg sentrum, hvor den gamle skolen skal rives. Bygget har et krav om å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent og energieffektiviteten skal være på passivhusnivå. Norconsult har i forprosjektet utarbeidet beskrivelse, underlag og prosjektering for fagene RIV, RIE, ITB, RIB, RIBr, RIAku, RIAut, RIByfy, RiEn, RIM, BREEAM, Hydrolog, Økolog, RIVa, RIG, i et samarbeid med Longva og MDH arkitekter for Viken Fylkeskommune.

Prosjektnavn

St. Olav videregående skole

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Nøkkeltall

BTA: 11560 m2

Oppdraget

Nye St. Olav videregående skole blir et nybygg på 11 560 kvadratmeter. Skolen inneholder alle de typer rom og funksjoner som er nødvendig for å drive en moderne skole. Bygget skal også inneholde et tannlegesenter. Norconsult har hatt skisse- og forprosjekt med alle rådgiverfagene sammen med arkitekter fra Longva Arkitekter, MDH Arkitekter, og landskapsarkitekter fra Grindaker.

Miljøambisjonene til bygget er å oppnå BREEAM Excellent, i tillegg til at fylkeskommunen har flere miljøkrav samlet i en miljøoppfølgingsplan til prosjektet. I tillegg har Norconsults skoleavdeling lagt et solid grunnlag for prosjekteringen gjennom bistand over flere år i tidligfaseplanleggingen. I denne fasen ble det utarbeidet mulighetsstudier, ledet brukerprosesser og utarbeidet areal- og funksjonsprogram som grunnlag for prosjekteringen av St. Olav videregående skole.»

Løsningen

For å oppnå miljøambisjonene til prosjektet har Norconsult utført energiberegninger, klimagassberegninger, dagslysberegninger, evaluert ulike typer energiforsyning og vurdert gjenbruk av deler av eksisterende kjeller. Energiberegningene ble utført allerede fra skissefasen for å sikre at bygget fikk en energieffektiv bygningskropp.

Dette var nødvendig for å oppnå prosjektets krav om passivhusnivå og 8 poeng i BREEAM-kategorien Ene 01. Som energiforsyning ble det anbefalt et 750 m2 solcelleanlegg på taket og en vann-vann varmepumpe. Varmepumpeanlegget vil gjenvinne overskuddsvarme fra komfortkjøling, fra IKT/kjøle- og fryserom, samt fra kunstisbanen. Klimagassberegninger ble utført for å dokumentere reduksjon av klimagassutslipp.

Prosjektet har et mål på å oppnå en reduksjon 20% av klimagassutslipp på materialer sammenlignet med et referansebygg. Valg av energiforsyning ble også vurdert med tanke på klimagassutslipp og livssykluskostnader (LCC). Den vurderte løsningen besto av limtre og massivtre både i bæresystemet, utvendig kledning og innvendige overflater for å redusere klimagassutslippene.

Bruk av treverk er et effektivt tiltak for å redusere klimagassutslippene. Det ble foretatt en kartlegging av miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg. Her ble fugemasser, betong og teglsteinsvegger vurdert for mulig ombruk. Ombruksstudiet vil følge prosjektet som et mulighetsstudium som totalentreprenøren kan bruke videre til å oppnå ytterligere reduksjoner av prosjektets miljøbelastning.

Resultatet

St. Olav videregående skole er et prosjekt hvor alle fag har arbeidet aktivt med å utvikle bærekraftige løsninger for at prosjektet skal oppnå BREEAM Excellent og prosjektspesifikke miljøkrav.

Dette har blant annet ført til at oppholdsrommene oppnår gode dagslysforhold samtidig som løsningene er energieffektive og klimagassutslippene er lave, en balanse som ofte kan være utfordrende å finne frem til.

Tverrfaglig samarbeid