plen foran trehuset

Stavanger DPS

Nybygg for Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS), for voksne mennesker innen psykisk helsevern.

Prosjektnavn

Stavanger DPS

Kunde

Helse Stavanger - HF

Sted

Norge

Periode

2014

Nøkkeltall

BTA ca. 4 500 m².

Oppdraget

Nytt bygg for Stavanger DPS, bestående av sengeposter, poliklinikk og ambulant akutt team. For personer med psykiske lidelser bosatt i Stavanger kommune.

 

Løsningen

Bygget har en tilnærmet t-form. Det er lagt vekt på å skape klare bygningsvolumer som beskriver byggets ulike funksjonsområder og utnytter tomtens gode solforhold maksimalt for å skape gode uteområder. Bygget er lagt med ryggen mot veien for å gi beskyttede mot trafikken og solfylte utearealer mot sør. Samtidig omkranser bygningen et gammelt bøketre. Ytterveggene er kledd med gjennomgående impregnert stående trekledning og hvite komposittplater. Bygget har glassfasader ved hovedinngangen. Innvendig får man fra et punkt en oversikt over alle avdelingene.

 

Resultatet

Prosjektet ble ferdigstilt i 2014.

  • Anne in't Veld

    Seniorrådgiver

  • Solbjørg Sandve

    Arkitekt

  • Kontakt oss