Støypåvirkning fra jagerfly på reinsdyr

I forbindelse med etablering av base for F35-jagerfly på Evenes lufthavn skal Forsvarsbygg undersøke i hvilken grad støy fra jagerflyene påvirker reinsdyr og reindrifta i området, samt om det er noe forskjell mellom påvirkning av F16-jagerfly som har vært brukt på Evenes inntil nylig og de nye F35-jagerflyene.

Prosjektnavn

Støypåvirkning fra jagerfly på reinsdyr

Kunde

Forsvarbygg

Sted

Norge

Periode

2021 til 2022

Oppdraget

Reguleringsplanbestemmelsene for Evenes Flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn gir krav til at Forsvarsbygg skal gjennomføre et undersøkelses- og oppfølgingsprogram for støypåvirkning på reindrift.

Norconsult og Naturrestaurering samarbeider om prosjektet. Det utføres observasjon av atferdsresponser hos rein med simultan måling av støy fra overflyvninger. Norconsult har hovedansvaret for støymålinger og analyser av disse, mens Naturrestaurering har hovedansvaret for observasjon av rein og vurderinger av konsekvenser for rein og reindrifta. Norconsult deltar også i den reindriftsfaglige delen av prosjektet.

Løsningen

Første del av feltarbeidet er gjennomført med støymålinger og observasjon av rein. Forsvaret fløy over observasjonsområdet med to F16-maskiner i flere omganger. En del av oppdraget er å se i hvilken grad det er ulikt støybilde og reaksjoner på F16 og F35. I tiden fremover vil det bli utført feltarbeid med overflygninger av F35. Resultatene vil først være tilgjengelig etter at flere målinger er utført.

  • Adam Suleiman

    Seniorrådgiver

  • Magne Haukås

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss