Tana helsesenter byggetrinn 1

Ombygging og utvidelse av eksisterende helsesenter i Tana byggetrinn 1.

Prosjektnavn

Tana helsesenter byggetrinn 1

Kunde

Mats Hus AS (totalentreprenør)

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

Detaljprosjektering av totalentreprise for Mats Hus AS. Byggherre er Tana kommune. Norconsult har prosjektert følgende fag; SØK, ARK, LARK, RIB, RIBr, RIaku, RIBfy, RIG og RIVA. I tillegg har Norconsult prosjektert RIV og RIE direkte for tekniske underentreprenører med separate kontrakter mot disse.

 

Løsningen

Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helsesenter bestående av 16 nye beboerrom med separate bad og tilhørende fellesfunksjoner. Utvidelsen utgjør om lag 1070 kvm.

I tillegg renoveres, ombygges og oppgraderes Ca. 1190 kvm av eksisterende bebyggelse. I den eksisterende delen ligger intermediære plasser, personalarealer og driftsarealer. Utvidelsen omkranser et indre gårdsrom der det anlegges sansehage for beboerne.

  • Irene Jullum Hagen

    Rådgiver

  • Kontakt oss