Tingvollvågen

Tingvoll kommune i Møre og Romsdal inviterte to tverrfaglige team til parallelloppdrag for stedsutvikling av kommunesenteret i Tingvollvågen. Kommunen ønsket ideer og inspirasjon til å utvikle stedet. Sentrale tema i parallelloppdraget var; landsbyliv og næringsutvikling, attraksjonsutvikling i økokommunen, grønn mobilitet, boliger/arbeidsplasser/sambruk og campus med ny videregående skole.

Prosjektnavn

Parallelloppdrag stedsutvikling Tingvollvågen

Kunde

Tingvoll kommune

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Norconsults avdelinger i Trondheim, Steinkjer og Kristiansund samarbeidet med Rodeo arkitekter om parallelloppdraget. "Veve sammen" ble vår visjon for parallelloppdraget.

Visjonen var inspirert av de to store tekstilbedriftene på stedet. I oppdraget presenterte vi ideer til ulike måter å veve stedet sammen; bygge tettere, tette gangforbindelser med dekke inspirert av lokale tekstiler og aktiviteter og utforming som gjør at flere bor, jobber, handler, trener og møtes i Tingvoll sentrum.

Tingvoll har vært økokommune siden 1990, og målet om å fremme økoprofilen var utgangspunkt for de foreslåtte tiltakene i planen.

 

Løsningen

Parallelloppdraget skal danne grunnlag for videre utvikling av Tingvollvågen som et levende og attraktivt kommunesenter med landsbykvaliteter, både for innbyggerne, næringsliv og besøkende.

Parallelloppdraget skal også være underlag for utarbeidelse av fremtidige kommune- og reguleringsplaner i Tingvollvågen.

 

Resultatet

Begge teamene (Norconsult/Rodeo arkitekter og Pir II AS) presenterte løsningsforslaget på sluttseminaret for parallelloppdraget.

Det ble også levert oppgavebeskrivelse i A3-format og 13 A2-plansjer som ble brukt i en åpen utstilling i Tingvollvågen.