trappeamfi

Torvbråten skole

Norconsults interiørarkitekter har bidratt med interiørprosjektering av nye Torvbråten skole i Asker.

Prosjektnavn

Torvbråten skole

Kunde

Asker kommune

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Asker kommune rev gamle Torvbråten skole og bygget en helt ny skole og flerbrukshall på tomten. Torvbråten skole er planlagt til å være en toparalell barneskole og flerbrukshallen skal benyttes av skolen og frivillige organisasjoner etter skoletid.

Løsningen

Torvbråten skole har i dag én klasse på hvert trinn. Barneskolen er dermed planlagt for en økning av elevtallet på skolen. Løst inventar ble planlagt for dagens situasjon.

Interiørarkitekten ble engasjert til oppdraget helt i starten av skisseprosjektet. Oppdraget besto i å følge prosjektet på sidelinjen og å planlegge løst inventar i skolebygget. Interiørarkiteken fikk dermed mulighet til tidlig å komme med innspill på planløsningen, samt å være med på prosessen rundt materialer og farger. I detaljprosjekt og byggefase ble interiørarkitektens rolle utvidet til å være byggherres representant i brukermøter med entreprenør.

Interiørarkitekten hadde også arbeidet med å planlegge anskaffelsen av løst inventar. Dette ble gjort i samråd med en brukergruppe. Det ble utarbeidet beskrivelse og konkurransegrunnlag som ble sendt ut på konkurranse, etter evaluering ble det oppfølging og kontakt med leverandør frem til leveranse.

 

Resultatet

I samråd med brukergruppen på skolen ble det tatt ut farger til møblene slik at det ble en helhetlig løsning med resten av interiøret.