VEAS utbygging av prosesshall 5 og 6

Norconsult har hatt ansvaret for RIB, maskin og prosjekteringsledelse av en tverrfaglig gruppe.

Prosjektnavn

VEAS utbygging av prosesshall 5 og 6

Kunde

VEAS

Sted

Norge

Periode

2015

Oppdraget

Forprosjekt og detaljprosjekt for ombygging av 2 prosesshaller i fjell fra sedimentering til biologisk rensing med nitrogenfjerning. Nitrogenfjerningen foregår i filteret og anlegget er kompakt med meget kort oppholdstid for vannet (3-4 timer).

Prosjektet er utført som et fullt integrert BIM prosjekt. Det er ikke produsert tegninger. All informasjon ligger i en 3D-modell som skal benyttes på byggeplassen. Det er det første prosjektet i Norge hvor en har benyttet fullt integrert BIM på en VA prosessanlegg.

 

Løsningen

Dette var et stort tverrfaglig prosjekt med flere utforminger av hovedstudiet og detaljprosjektering med tilsvarende kompleksitet og omfang. Prosjektet er gjennomført med en grønn anskaffelse hvor det har vært sterkt fokus på å redusere CO2 avtrykket fra prosjektet. Prosjektet har hatt et mål for reduksjon i CO2 utslipp på 40 %.

Løsninger for å oppnå målet er utviklet ved å kombinere innovative prosesser for å identifisere og evaluere utslippsreduserende tiltak med et helhetlig klimabudsjett som identifiserer de viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp og tiltak for å redusere dette. Komplisert prosessanlegg med store rørdimensjoner med problemstillinger vedrørende styrke, forankring/support, materialkvaliteter og trykkstøt.

  • Jon Øxnevad

    Senior Prosjektleder Vann - Avløpsrensing og ressursgjenvinning

  • Kontakt oss