view of landscape and electrical wires
Orkdal transformatorstasjon. Foto: Statnett

Orkdal Stasjon – Utvidelse av Orkdal transformatorstasjon

Prosjektnavn

Orkdal Stasjon – Utvidelse av Orkdal transformatorstasjon

Kunde

Statnett SF

Sted

Norge, Orkanger

Periode

2022 til 2027

Nøkkeltall

Erstatte eksisterende Orkdal transformatorstasjon og oppgradere fra 300 kV til 420 kV i Orkanger kommune.

Oppdraget

Statnett har identifisert et behov for å oppgradere Orkdal stasjon fra 300 kV til 420 kV for å sikre fremtidige kraftbehov til regionen. Oppgraderingen innebære bygging av nytt 420 kV apparatanlegg, to nye transformatorsjakter, nytt kontrollbygg, ny lager/garasje og nytt kontrollanlegg og IKT-løsning. Den eksisterende 300 kV linjen mellom Klæbu og Aura vil bli erstattet av 420 kV-linjen mellom Klæbu og Surna, som i dag passerer stasjonen. De eksisterende anleggene på Orkdal transformatorstasjon inkluderer 300 kV, 132 kV- og 66 kV- apparatanlegg med tilhørende transformatorer, hjelpesystemer og bygningsmasse. 300 kV-anlegget vil bli avviklet etter at 420 kV-anlegget blir operativt.

Estimert prosjektkostnad er 450-560 MNOK med planlagt idriftsettelse våren 2027.

 

Løsningen

Norconsult AS ble engasjert av Statnett SF som CM i april 2022 i det som Statnett definerer som fase 02 av prosjektet. Fra overtakelse av prosjektet har Norconsult hatt nøkkelroller som prosjektleder, prosjekteringsleder, myndighetskontakt, fagansvarlig ytre miljø, HMS-ansvarlig, prosjektplanlegger, bærekraftskoordinator, Koordinator Prosjekterende (KP), kvalitetsleder og anskaffelseslede. Norconsult har det overordnet ansvaret for gjennomføring av prosjektet i samsvar med Statnett sine krav til HMS, fremdrift, kvalitet, økonomi og bærekraft.

Norconsult benytter sin ekspertise på prosjektgjennomføring og tilhørende gjennomføringsmodell for store, tekniske komplekse prosjekter.  Norconsult sine hovedoppgaver frem til februar 2024 er:

 • Utarbeidelse av styrende dokumenter
 • Oppfølging av konsesjonssøknad og andre tillatelser
 • Prosjekteringsledelse, oppfølging av prosjekterende og koordinering mot fagavdelingene i Statnett SF
 • Anskaffelse for hovedkontrakter og rammeavtaler
 • Planlegging og forberedelse for gjennomføring av prosjektet

Gjennomføringsfasen i prosjektet starter i 2024 der Norconsult AS vil gjennomføre prosjektet på vegne av Statnett. Norconsult vi da videreføre nåværende prosjektorganisasjon, men vil i tillegg utvide denne med ledelse av byggeplass, kontraktsanvarlige for alle kontraktene og ledelse for systematisk ferdigstillelse.

 • Halvor Haugsvold

  Avdelingsleder Hovedkontor - Fornybar Energi

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid