flytende kraftproduskjon

Konseptstudie for flytende kraftproduksjon i Storfjorden

Norconsult har bistått prosjektet «Forprosjekt nullutslepp 2025 i Storfjorden» med kompetanse innen sol- og vindenergi.

Prosjektnavn

Konseptstudie for flytende kraftproduksjon i Storfjorden

Kunde

Hofseth Aqua

Sted

Norge

Periode

2021

Oppdraget

Prosjektets mål var å vurdere potensialet for etablering av flytende kraftproduksjon på gjenbrukte opprettsmerder til egenforsyning av kraft til Hofseth Aqua sine oppdrettsaktiviteter i Storfjorden og omeng (såkalte lokale «power islands»). Partene i prosjektet var Hofseth Aqua, Doxacom, Maritime Partner, Inseanergy og Norconsult. Norconsult bistod prosjektet med analyse av lokale sol- og vindressursforhold, beregning av energiproduksjon og systemanalyse av energiløsninger og økonomi.

Løsningen

Norconsult har i oppdraget analysert og utviklet sol- og vindressursdata for flere av Hofseth Aquas lokasjoner i Storfjorden og omegn. Høye fjell og trange fjorder har stor påvirkning på sol- og vindforhold, og derav hvor egnet ulike lokasjoner er for lokal fornybar kraftproduksjon.

Med resultatene fra sol- og vindressursanalysen ble produksjonspotensialet ved de utvalgte lokasjonene vurdert. Av teknologier ble flytende solceller, vertikale vindturbiner og lagring i batterier vurdert. Norconsult utførte systemanalyser av ulike kombinasjoner av disse teknologiene, med utgangspunkt i hver lokasjon sine lokale forhold, last- og ladeprofiler, nett- og strømkostnader, osv.

Resultatet

Resultatene fra analysene bidro til å synliggjøre hvilke energi og økonomiske konsekvenser ulike kombinasjoner av de vurderte teknologiene og lastprofiler hadde for «power island»-konseptet. Resultatene ble presentert per lokasjon slik at påvirkningen av varierende lokale forhold ble synliggjort. Norconsult bistod også med å synliggjøre barrierer og drivere for etablering av kraftproduksjon av denne typen og i denne regionen. Resultatene fra Norconsult sitt arbeid ble benyttet som grunnlag for prosjektets endelige sluttrapport og veien videre.

Kontaktpersoner

Alise Johannessen Hjellbrekke

Seniorrådgiver

Finn Kåre Nyhammer

Fagspesialist

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid