Solceller og solenergi på tak i by

Solkraft

Vi trenger mer ren, fornybar energi. For å nå målene om økt produksjon på en skånsom måte, må vi utnytte solenergien bedre.

Norge var en gang i verdenstoppen i utbygd solenergi. Da teknologien var dyr, og det ikke ble bygget store solkraftverk noe sted, ga det lille solcellepanelet på ytterveggen kjærkomment lys i den lille hytta i fjellheimen.  

I dag er solkraft den raskest voksende energikilden i verden. Norge og Norden har gode solressurser – spesielt på sommeren – og det installeres lønnsomme solcelleanlegg på stadig flere bygg. I lys av det enorme behovet for ny kraftproduksjon, kommer også de første bakkemonterte solkraftverkene i Norge. Tre tiår senere fungerer solcellepanelet på hytteveggen fremdeles, og det forklarer suksessen til solenergi: lang levetid og lave driftskostnader gir lønnsom energiproduksjon. 

Enten det er solcelleanlegg integrert i fasaden av en skole på Sørlandet, solkraftverk med sauebeite i Innlandet, elektrifisering av landsbyer i Afrika eller flytende solkraftverk på en innsjø, fokuserer vi på det samme i oppdragene våre: høy og kostnadseffektiv energiproduksjon på bærekraftig måte, i samarbeid med kundene våre.  

Vi har et av de største og mest erfarne fagmiljøene i Norden innen solenergi, og vi bistår kundene våre med alt fra å finne de beste arealene via støtte i konsesjons- og byggeprosesser til å sørge for at anleggene produserer strøm som forutsatt gjennom hele levetiden. 

Kontaktpersoner

Morten Gleditsch

Solkraftverk på bakken

Mari Lauglo

Solcelleanlegg på bygg og helhetlige områdeløsninger

Sigbjørn Grini

Måling og analyse av solressurs og klima 

Kontakt oss