kranbil som løfter tømmerstokk over en haug med tømmerstokk

Treforedling og skogsindustri

Norconsult har bred erfaring fra treforedling- og skogindustri, og oppdragsgivere som velger oss får kompetente rådgivere til utvikling og gjennomføring av prosjekter.

Ved å benytte Norconsults rådgivere får du som kunde engasjerte rådgiver til alle aktuelle fagområder i et industriprosjekt. Norconsult innehar alle nødvendige fag, samtidig kan alle kunder være trygge på at all informasjon blir ivaretatt og behandlet på best måte med nødvendig sikkerhet.  

Våre medarbeidere gir deg som kunde bistand til å håndtere industriprosjekter fra idefase, prosjekteringsfase, gjennomføringsfase samt nødvendig driftsfase. Norconsults medarbeidere vektlegger i tillegg kundens involvering i planleggingen, dette for å sikre at alle våre kunders behov blir ivaretatt. 

  • Geir Thune

    Seniorrådgiver

  • Helge Skattebo

    Prosjektleder/sivilingeniør

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Treforedling og skogsindustri