Hunton

Hunton Fiber AS ønsket å bygge ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon. Norconsult deltok i utviklingen av fabrikkbygget fra idéfasen til ferdig bygg.

Prosjektnavn

Hunton – ny fabrikk for trefiberisolasjon

Kunde

Hunton Fiber AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2018

Nøkkeltall

Gulvareal ca 3100 kvadratmeter

Oppdraget

Norconsult bisto med prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og tverrfaglig prosjektering. I forlengelse av byggeprosjektet bisto Norconsult i oppstartfasen av fabrikken, og i påfølgende optimalisering av drift.

Løsningen

Norconsult hadde en sentral rolle fra starten av prosjektet hvor design og layout på fabrikkbygget ble formet. Norconsult bisto deretter med prosjektledelse og komplett tverrfaglig prosjektering gjennom hele prosjektet. Ifbm gjennomføringen av byggeprosjektet leverte Norconsult i tillegg byggeledelse samt bistand med planlegging av byggeprosessen og levering/montering av prosessutstyr. I oppstartfasen bisto Norconsult Hunton i forbedringsarbeidet gjennom kartlegging av stopptap og hastighetstap, og i samarbeid med Hunton vurdere rotårsaker til disse og foreslå forbedringer

Resultatet

Huntons nye fabrikkbygg har en total grunnflate på 3080m² og kan deles opp i tre hoveddeler: • Kontordel på ca 180 m² i et plan. • Hovedproduksjonsområdet på ca 2500m². • Rafinørhall på ca 400m². Fabrikken har tomteareal på totalt ca 50 dekar som benyttes til lagring og logistikk. Det er også etablert et flismottak i betong som er separat fra fabrikkbygningen og har en total grunnflate på ca 350m², med en dybde opptil 10m.

  • Geir Thune

    Seniorrådgiver

  • Vemund Isachsen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid