Nye Bodø lufthavn

I 2018 ble Norconsult tildelt oppdraget med prosjektering av Ny lufthavn i Bodø - En komplett ny lufthavn ca. 1 km sør for dagens lufthavn - som også vil skape rom for en ny bydel. Til nå har Norconsult stått for skisse- og forprosjekt. På laget har Norconsult hatt med seg arkitektene LPO og Archus som underleverandører.

Prosjektnavn

Nye Bodø Lufthavn

Kunde

Avinor

Sted

Norge

Periode

2018 til 2029

Oppdraget

 

Basert på godkjent forprosjekt forventes vedtak om finansiering og beslutning om utbygging av Ny lufthavn Bodø i løpet av 2021. Ved etablering av ny lufthavn skal det frigjøres areal for å tilfredsstille kommunens behov for byutvikling og styrke regionens utviklingsmuligheter.

Lufthavnen blir et viktig regionalt knutepunkt som dekker markedets behov for flyruter og frakt, og bidrar til fremtidig verdiskaping, næringsutvikling og bosetting. Lufthavnen vil få en kapasitet på ca. 2,3 millioner passasjerer i året, og bidra til bærekraftig utbygging og luftfart.

 

Løsningen

 

Kommunen har ambisjoner om å etablere den nye bydelen som et nullutslippsnabolag. Dette gjør det viktig at lufthavnen
etableres innenfor rammeverk som ivaretar bærekraftig planlegging i alle faser av prosjektet, og Avinor har derfor valgt å miljøsertifisere prosjektet gjennom BREEAM for terminalbygget og CEEQUAL for anleggsdelen. Dette vil bli et av de første prosjektene i Norge som kombinerer de to systemene for miljøsertifisering. Norconsult leder arbeider med miljøsertifisering av lufthavnen, og fremmer bærekraft, kvalitet og miljø i prosjektet på vegne av Avinor.

Norconsult har på vegne av Avinor utviklet tekniske løsninger for fremtidig varme- og kjøleforsyning til lufthavnen og den nye bydelen. Det er tett samarbeid mellom ulike aktører for bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, med tydelige mål på reduksjon av klimagassutslipp. 

Prosjektet gjennomføres med høy grad av tverrfaglig samarbeid, grensesnitthåndtering samt forståelse for helhet og forretningsutvikling. Ny lufthavn Bodø planlegges som et fullintegrert BIM-prosjekt, hvor modellen er sentral i arbeidsgrunnlaget som benyttes i prosjektgjennomføring og fremdriftsoppfølging, inkludert FDV-dokumentasjon.

 

  • Gisle H. Fagerlid

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid