industriarbeider måler opp avstand mellom betongvegg

Fysisk sikring

Våre fageksperter hjelper deg med å identifisere og beskytte dine verdier. Med vår spisskompetanse innen fysisk sikkerhet, hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for å sikre trygghet og beskyttelse av mennesker, eiendom og verdier.

Som en av Norges ledende rådgivere innen sikkerhet, har vi bred og omfattende kompetanse innen fysisk sikkerhet, sikkerhetsstyring, verdi- og skadevurdering, avhengighetsanalyser, sikringsrisikoanalyser, kontinuitet, innsiderisiko og personellsikkerhet. Våre rådgivere legger stor vekt på å forstå din virksomhet og dine behov, og vi bruker vår ekspertise til å avdekke sårbarheter og komme frem til tiltak som beskytter din virksomhet mot trusler. 

I arbeidet med å bistå deg og din virksomhet jobber vi kunnskapsbasert. Ved å implementere krav og retningslinjer i norsk lov, samt eget internt regelverk i grunnlaget, finner vi løsninger slik at din virksomhet oppnår forsvarlig sikkerhet.  

Vårt tverrfaglige tilbud gjør at vi kan tilby en omfattende og helhetlig tilnærming til sikkerhet, ikke bare innen fysisk sikkerhet, men også innen samfunnssikkerhet og beredskap. Ved å innlemme ulike fagområder og ekspertise, kan vi hjelpe deg å utvikle en helhetlig og koordinert plan for å håndtere sikkerhetsutfordringer.  

 • Kristian Hyllestad

  Seniorrådgiver Sikkerhet

 • Petter Vindorum Sveen

  Seniorrådgiver Sikkerhet

 • Kevin Medby

  Gruppeleder Samfunnssikkerhet

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Fysisk sikring