Høst og tid for nytenkning

Vi har vært heldige med sommervær til langt uti september i år, men trærne begynner nå å skifte farge og den kalde, friske luften overtar. Høsten er en tid for nytenkning og fokus, for smarte løsninger og gode møteplasser. Her er noen Norconsult-prosjekter i Skandinavia som setter disse verdiene i høysetet.

Kulturhuset i Skövde ligger omtrent midt i Sør-Sverige, og er en av regionens mest besøkte møteplasser. Norconsults arkitekter og landskapsarkitekter har bidratt til å åpne torget mot gatemiljøet rundt, og styrke det som møtepunkt i byen. Torget er utvidet for å gi god plass til arrangementer og uteservering, og fremkommeligheten er økt for fotgjengere og syklister. Skifer fra murer som måtte tas ned, er i størst mulig grad gjenbrukt i oppbygningen.

Innovasjonscampus Steinkjer er en utbygging av Nord Universitet i Steinkjer, og en samlokalisering med en rekke offentlige institusjoner og private bedrifter innen landbruk, kreative næringer og utviklingsselskaper. Alle bygningene er knyttet sammen med et glassoverdekket mellombygg og det er lagt til rette for gode oppholdsarealer med park, benker og variert beplantning. Norconsult har deltatt i mulighetsstudie, forprosjektfase, detaljprosjekteringsfase og gjennomføringsfase.

Sävehuset på Gotland ble kåret til Årets miljøbygg i Sverige i 2020, og Norconsults arkitekter har bidratt til å gi det utdaterte bygget nytt liv. Sävehuset ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet, og ble opplevd som mørkt, tungt og innestengt. Tiltakene knyttet til renoveringen var meget omfattende, men det ble likevel bestemt å renovere eksisterende bygg istedenfor å bygge nytt. Konseptet for renovasjonen har vært å åpne bygningen, få god flyt og nok dagslys.

Kristian Augusts gate 13 på Tullinløkka i Oslo er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg ble vedlikeholdt samt rehabilitert etter sirkulære prinsipper og ombruk. Eiendommen inngår i Entras totale satsing i Tullinkvartalet. Med dette prosjektet viser de involverte aktørene at store byggeprosjekter også kan realiseres i tråd med sirkulære prinsipper, og mye av byggematerialene er gjenbruk fra andre bygg som er revet. Norconsult har bidratt med rådgivning innen VVS og VA.

Brønshøj Sognecenter i København er et åpent og imøtekommende hus som er godt integrert i sine kulturelle og historiske omgivelser. Prosjektet er utført med CLT-elementer, som er miljøvennlige og fornybare byggematerialer med meget lavt CO2-avtrykk. Det grønne taket samler opp regnvann som brukes i bygget. Solceller på taket bidrar til å minimere ressursforbruket. Norconsult har stått for konstruksjoner, VVS og elektro.