Tor Martin Lystad fra Norconsult er tildelt pris for beste vitenskapelige artikkel innen vindforskningsfeltet. (Foto: Norconsult)

Tom A. Wyatt Best Paper Award til Tor Martin Lystad

Tor Martin Lystad fra Norconsult/ NTNU er tildelt prisen for beste vitenskapelige artikkel innenfor vindforskningsfeltet. Lystad, som er ansatt i Norconsult, har i sin forskning jobbet med den vindutsatte Hardangerbrua, Norges lengste hengebru.

Legatet «The Thomas A. Wyatt Best Paper Award» er opprettet av Statens vegvesen og NTNU. Legatets formål er å støtte unge forskere innen vindforskning og brudynamikk ved NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS). Prisen på kr 35.000 tildeles årlig for inntil to vitenskapelige artikler av svært høy kvalitet innen Tom Wyatts fagfelt.

Tor Martin Lystads vitenskapelige artikkel Buffeting response of long-span bridges considering uncertain turbulence parameters using the environmental contour method er kåret til “best paper for 2020”. Artikkelen er en del av Lystads nærings-PhD for Norconsult i samarbeid med NTNU, som handler om utvikling av effektive og mer presise metoder for design av slanke bruer påkjent av vindlast.

Fullskalamålinger av Norges lengste hengebru

Lystad har i sitt forskningsarbeid jobbet med fullskalamålinger av Hardangerbrua som er Norges lengste hengebru, og en av de slankeste hengebruene i verden.

Siden åpningen av Hardangerbrua i 2013, har NTNU utført målinger av den dynamiske responsen og vindfeltet langs bruas spenn. Dagens designmetodikk for lange, slanke bruer påkjent av dynamisk vindlast viser seg å være overforenklet, sammenliknet med fullskala målinger. Lystads forskning har bidratt til å utvikle en metodikk som i større grad nyttiggjør seg av en mer komplett statistisk beskrivelse av vindfeltet. Dette gjøres for å kunne redusere usikkerhet i beregningsmetodene som benyttes i design av langspennsbruer.

Bruteknologien utvikler seg stadig mot at spennene blir lengre og slankere, noe som gjør konstruksjonene mer påvirkelige av vindindusert dynamisk respons. Dette medfører at det stilles store krav til metodene som brukes i dimensjoneringen for å oppnå et økonomisk gunstig og pålitelig design.

– Lystad har bidratt til å forbedre og videreutvikle beregningsmetodene for hvordan vindlaster virker inn på hengebruer, dette er viktig og nyttig kunnskap bruingeniører kan bruke når de skal designe lange, slanke brukonstruksjoner, sier Mathias Egeland Eidem fra Statens vegvesen, i en pressemelding om tildelingen. Egeland Eidem har ledet juryen for utvelgelsen av prisen.

Sentral aktør i Norconsults bruavdeling

Tor Martin tok sin bachelorgrad innen konstruksjonsteknikk på Høgskolen i Oslo i 2011, der han gikk ut som beste student innen ingeniørfag. Videre tok han sin mastergrad på Konstruksjonsteknisk institutt ved NTNU med spesialisering innen dynamikk og beregningsmekanikk. Siden 2013 har han jobbet på bruavdelingen til Norconsult, og har de senere årene vært en sentral aktør innen markedsområdet store bruer, og spesielt innen Norconsult sin satsing på fjordkryssinger.

**

Lenker:

Vinneren av Tom A. Wyatt-award 2020 er kåret | Statens vegvesen

Buffeting response of long-span bridges considering uncertain turbulence parameters using the environmental contour method - ScienceDirect