Hardangerbrua

Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua er den lengste hengebrua i Norge med et hovedspenn på 1310 meter, og innenfor de ti lengste hengebruene i verdenssammenheng.

Prosjektnavn

Hardangerbrua

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2006 til 2013

Nøkkeltall

Hovedspenn: 1310 meter Totallengde: ca. 1380 meter Tårnhøyde: 200 meter Seilingshøyde: 55 meter

Oppdraget

Prosjektering av Hardangerbrua ble utført som et samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norconsult.

Løsningen

Under prosjekteringen ble det lagt vekt på enkle og robuste løsninger med et minimum av vedlikehold. Avstivningsbærer og hovedbærekabler er utført med innvendig avfukting. Avstivningsbæreren er utført med utvendige skinner for underhengende vedlikeholdsvogn som kan kjøre over hele spennet. Tårnene er utført med inspeksjonsplattformer ved sentrale konstruksjonselementer. Alle tårnflater er utført med innstøpte festepunkt med tanke på klatreinspeksjoner.

Resultatet

Etter ca. to års prosjektering og ca. 3,5 års bygging, stod Hardangerbrua ferdig i august 2013. Hovedspennet på 1310 meter er utført med avstivningsbærer som lukket stålkasse. Stålkassen ble produsert i 15 meters lengder som ble satt sammen til 60 meter lange seksjoner før montasje. Produksjonen ble utført i Shanghai, Kina. Hovedbærekablene ble bygget ved luftspinning. Hver kabel består av 10 032 galvaniserte tråder á 5, 3mm. Kablenes bruddlast er 2 x 342 000 kN. Viaduktene på de to sidene av fjorden er henholdsvis 17 og 45 meter lange og er utført som betong kassetverrsnitt. Forankringene er utført på konvensjonell måte med spredekammer og forankringskammer. I spredekammeret deles hovedkabelen opp i 19 delkabler som er forankret via spennkabler til forankringskammeret. Tårnene har en høyde 200 meter over fjorden og er plassert like ved sjøkanten. Tårnbeina er utført som betong kassetverrsnitt og ble bygget ved hjelp av klatreforskaling med 4 meter høye seksjoner. Tårnene har tre rigler, som også er utført i betong.

  • Magnar Myhre

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid