Vellykket klimaseminar hos Norconsult

Usikkerhet knyttet til klimaendringer gjør det utfordrende å prosjektere for fremtiden. Rundt 160 kunder og medarbeidere deltok på Norconsults klimaseminar den 21. oktober.

Klimaendring er en realitet. Dette opplever Norconsult på nært hold i våre oppdrag. Hva gjør vi for å bidra til et mer klimavennlig samfunn, og hvordan ser dette samfunnet ut?

Konsernsjef Per Kristian Jakobsen i Norconsult ønsket velkommen og innledet seminaret. Investor og miljøpådriver Jens Ulltveit-Moe, klimaforsker Reidun Gangstø Skaland fra Metrologisk Institutt, og våre egne fageksperter Ketil Søyland og Joyce Wakker holdt innholdsrike innlegg om klimaendringers påvirkning, utfordringer og løsninger.

Les mer om E39 Rogfast som ble omtalt på klimaseminaret på TU.no og på vår referanseside. Her er informasjon om Meteorologisk Institutts Klimaservicesenter, om vær og klima i Norge.

Dagen ble avsluttet med et kulturelt innslag etterfulgt av lett servering.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss