Person i hvitt som lyser på noe foran seg

Begrense forurensning

I Norconsult jobber vi aktivt med å begrense alle former for forurensning i prosjektene vi jobber med. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid for å finne gode bærekraftige løsninger. 

Vi har et kontinuerlig utviklingsfokus når det gjelder å tilegne oss ny fagkunnskap. Dette kommer våre kunder til gode i form av verdiskapende rådgivning og løsningsforslag basert på den fremste faglige utviklingen innen bærekraft.  

Vi samarbeider på tvers av fag og markeder for å identifisere og implementere løsninger som gir lavest mulig forurensning i alle faser av et prosjekt. Vi tar i bruk ny teknologi for å redusere eksisterende utslipp i prosjekter innen en rekke ulike sektorer. Dette omfatter blant annet samferdselssektoren, industrivirksomheter, kommuner, kraftprodusenter, akvakulturnæringen samt arealplanlegging og bolig- og næringsutbygging.  

Vanlige temaer knyttet til forurensning er støy, luft, vann og jord. Riktige beregninger og bevisste valg til rett tid reduserer både forurensning og klimagassutslipp. Våre rådgivere er pådrivere for å ta i bruk de beste tilgjengelige teknikkene (BAT) og bistår blant annet med å utarbeide utslippssøknader til myndighetene.  

Kontaktpersoner

Stine Torstensen

Fagspesialist

Ingvild Helland

Gruppeleder Forurenset grunn

Bente Breyholtz

Gruppeleder marint miljø

Kontakt oss