Finnfjord AS

Norconsult har bistått Finnfjord Smelteverk med byggeteknikk, maskinteknikk og prosjektadministrasjon i etableringen av verdens mest energieffektive smelteverk ved bruk av røykgassen fra anleggets tre smelteovner.

Prosjektnavn

Energigjenvinning Finnfjord AS

Kunde

Finnfjord AS

Sted

Norge

Periode

2007 til 2012

Nøkkeltall

Verdens mest energieffektive smelteverk Energigjenvinning: 340 GWH per annum 3 stk FeSi - Ferrosilisium - smelteovner Samlet ovnseffekter: 105 MW Årlig strømforbruk: ca 1 TWh

Oppdraget

Finnfjord AS og deres anlegg ved Finnsnes har gjennomført et prosjekt for byggingen av et energigjenvinningsanlegg til svarende omtrent halve årsproduksjonen ved Alta Kraftverk, ca 340 GWh. Energigjenvinningen gjør Finnfjord til verdens mest energieffektive smelteverk. Norconsult har gjennomført mange prosjekter for og i samarbeid med Finnfjord AS tidligere, og kjenner anlegget og prosessene godt. Siden 1990-tallet har Norconsult bistått med diverse bygg og mekanikk relaterte rådgivningstjenester, og vært med på å forbedre Finnfjord anlegget videre.

Løsningen

Smelteverk er tradisjonelt kraftkrevende, og mye av overskuddsenergien kan i etterkant gjenvinnes ved bruk av dampturbiner. Ved Finnfjords anlegg ble Norges største industrielle dampturbin installert, som kan generere inntil 340 GWh i året. Norconsult har god erfaring innen

Resultatet

Finnfjord anlegget er nå regnet som et av verdens mest energieffektive smelteverk, med en reduksjon i energiforbruket i ferrosilisiumprosessen på opptil 40 %.

  • Ola Børseth

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid