elv langs vei

Klimarisiko og klimatilpasning

Klimaendringene påvirker oss alle, og vi må både redusere klimagassutslipp og tilpasse oss klimaendringene. Norconsult har bransjeledende kompetanse knyttet til rådgivning innen vurdering av klimarisiko og klimatilpasning. 

Klimarisiko består av både fysisk klimarisiko som naturfarer og klimaendringer, og av overgangsrisiko knyttet til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Klimatilpasning handler blant annet om å sikre at infrastruktur og bygninger tilpasses et endret klima. Slik unngår vi tap av verdier som følge av mer ekstremvær. 

Vi har bred erfaring med kartlegging av den fysiske klimarisikoen i prosjekter og vi tilpasser alltid våre rådgivningstjenester til kundens behov. Våre vurderinger tilfredsstiller ønskede og nødvendige klassifiseringer, slik som EU-taksonomien og BREEAM. Våre rådgivere er opptatt av å identifisere klimatilpasningstiltak for de aktivitetene som har vesentlig risiko, og vi gjør alltid individuelle tilpasninger av nivå på tiltakene vi foreslår.   

Vi kartlegger overgangsrisiko på selskapsnivå. Fordi en slik kartlegging baseres på en svært omfattende mengde framtidsscenarier, bryter vi ned kompleksiteten og identifiserer det som har betydning for den individuelle kundens prosjekt.  
 
Vi modellerer drivere som har betydning for våre kunders forretningsidé, og verdistyrer risiko og muligheter. Slik utarbeider vi gode beslutningsgrunnlag som gjør det lettere å fatte gode og verdiskapende tiltak. Vi setter sammen tverrfaglige team som er best mulig tilpasset kunden og deres prosjekt. Slik styrer vi arbeidet hensiktsmessig og effektivt 

  • Ingve Olai Ulimoen

    Bærekraftsansvarlig for Bygg og eiendom

  • Tore Andre Hermansen

    Senior risikoanalytiker

  • Julie Sandli Danbolt

    Erfaren oppdragsleder for klimatilpasningsoppdrag

  • Kontakt oss