Kultur og formål

Bedriftskulturen vår har vi oppsummert i LiVE Norconsult, våre elleve prinsipper for Ledelse, Verdier og Etikk. Kulturen bygger på mangfold, åpenhet og gjensidig respekt. Formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen» er vårt løfte til alle og definerer hvem vi er.

Våre verdier og bedriftskultur - LiVE

Våre holdninger til ledelse, verdier og etikk kjennetegner hele virksomheten, fra hvordan vi samarbeider med kollegaer, til hvordan vi følger opp kunder og driver forsvarlig, lønnsom forretningsvirksomhet.

LiVE hjelper oss å ta de gode valgene og tydeliggjør holdningene vi bærer med oss i det daglige.

Ledelsesverdier – Ambisjon, Samarbeid, Åpenhet, Tillit, Omtanke og Ansvarlighet
Gjennom god selvledelse skaper vi resultater ved å sette mål, styrker kulturen vår og skaper et godt arbeidsmiljø.  

Selskapsverdier – Redelig, Kompetent, Inkluderende og Engasjert
Våre holdninger påvirker våre resultater. For å nå målene våre har vi fire selskapsverdier som fungerer som leveregler for vår adferd.  

Vår tommelfingerregel for etikk –  Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.
Vi har en sterk etisk bevissthet. Vi tar gode og bærekraftige valg, og vi handler med integritet i alt vi gjør.  Se Etikk og integritet

Vårt formål - Hver dag forbedrer vi hverdagen

I Norconsult har vi samlet oss om formålet Hver dag forbedrer vi hverdagen, et formål som hver dag inspirerer oss til å utfordre etablerte sannheter og søke nye løsninger som kan skape et enda mer bærekraftig og godt samfunn å bo i for fremtiden. Sammen med kundene våre, samarbeidspartnere og kolleger bruker vi all den kreativiteten og kunnskapen som ligger i vår organisasjon for å forbedre hverdagen for alle.

Hver dag forbedrer vi hverdagen
  • Marisa Ruiz Retamar

    HR Direktør

  • Kontakt oss