Construction City

På Ulven i Oslo skal det bygges et bransjebygg på 80 000 kvadrameter med rom for alle aktører i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. I Construction City skal innovasjon møte funksjon og fleksibilitet, og bygget skal skape en sosial ramme rundt fremtidens samhandling. Norconsult har levert forprosjektet for alle fag innen VVS og bidratt til VDC-organisering av prosjekteringsprosessen. Nå er vi i gang med detaljprosjektering av VVS-anleggene for tekniske underentreprenører som også deltok i forprosjektets samspill: Assemblin AS (røranlegg) og Haaland Klima AS (ventilasjonsanlegg).

Prosjektnavn

Construction City

Kunde

Construction City Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2019 til 2021

Nøkkeltall

Luftbehov ca 1 000 000 m³/h Varmebehov ca 2,5 MW Kjølebehov ca 4 MW Utvidelsesmulighet til 26 MW nærkjøleanlegg Fullsprinklet

Oppdraget

Bygget består av seks romslige volum, som rammer inn det sentrale atriet. Her utfordres definisjonen av glassvegg, og for de tekniske fagene har dette medført et spesielt fokus på energieffektive løsninger som sikrer et godt inneklima i dette naturlige møtepunktet.

Byggets dimensjoner har gjort det spesielt viktig å tenke effektivitet og maksimal effekt fra valgte løsninger fra bunnledninger til luftinntak på tak.

Bygget omfatter kontorlokaler, butikklokaler, restauranter og samhandlingsarealer, samt takterrasse og blå tak.

Prosjektet har høye ambisjoner om digitalisering og bruk av digital tvilling i driftsfasen.

Bygget har målsetning om BREEAM: Very Good  


 

Løsningen

Oppdraget treffer Norconsults strategiske satsningsområder innen digitalisering og samarbeid spesielt godt.
Innen digitalisering benytter vi prosjektet til å utvikle og programmere (automatisere) en rekke og operasjoner som bidrar til økt kvalitet og effektivisert tidsbruk vha interne ressurser.

Innen samarbeid har forprosjektets samspill med VVS-tekniske entreprenører vært svært utviklende og engasjerende og de samarbeider tett med Norconsults oppdragsorganisasjon for å bedre kommunikasjon, flyt og involvering hos begge parter. Dette inkluderer både samlokalisering og digitale plattformer.

  • John Kristiansen

    Prosjektdirektør

  • Kathinka Østgaard

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid