Dæli VA-anlegg

Norconsult har stått for prosjekteringen i forbindelse med oppgraderingen av VA-anlegget i Dæliområdet i Asker kommune. Leveransen besto av forprosjekt, detaljprosjekt og mengdebeskrivelse.

Prosjektnavn

Dæli VA-anlegg, Asker

Kunde

Asker kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2017

Oppdraget

I 2015 startet Norconsult arbeidet med å fornye VA-anlegget i Dæliområdet i Asker kommune. Daværende ledningsnett hadde vesentlige feil og mangler, da kommunale ledninger stedvis lå på privat eiendom og mange av rørene og kummene var av dårlig stand. Norconsults oppdrag var å utarbeide forprosjekt og detaljprosjekt samt mengdebeskrivelse etter NS3420.

Løsningen

Målet for prosjektet er full opprustning av alle ledninger som behøver fornyelse i hele området. Området består av følgende: - Øvre Askerhagen / Gamle Drammens vei - Hogstadveien - Dælifaret - Dæliveien - Solvangveien med omegn Arbeidene har omfattet både utblokking og strømperenovering av vannledninger, samt strømperenovering av avløpsledninger. VA-anlegget i Dæliområdet ble oppgradert ved blant annet å bygge nye kummer og legge nye ledninger. Rehabiliteringsmetode ble valgt på bakgrunn av informasjon fra kabelkart, resultater fra rørinspeksjon og kumregistrering (kumkort). Det ble utført grunnundersøkelser for å kartlegge dybde til berg og løsmassetype i trassene som skulle fornyes. Kommunale ledninger som lå på privat grunn, ble som hovedregel gravd opp og erstattet med nye ledninger i kommunal/privat vei hvor rehabiliteringsmetoden var oppgraving. I en del tilfeller ble det besluttet å utbedre ledningsstrekk ved strømpeføring (NoDig), da dette ofte er en mer praktisk og økonomisk løsning enn å skifte ut rørene.

Resultatet

I dag møter VA-anlegget i Dæliområdet kravene som er fastsatt i VA-normen til Asker kommune. Dette innebærer færre lekkasjer samt sikrere drift og vedlikehold.

  • Terje Nyfløt

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid