Demning med vann og steiner
Foto: Saulius Skindaras/Hafslund Eco

Dam Viddalsvatn, Rehabilitering av dam og luker

Viddalsvatn er inntaksmagasin til Aurland I kraftverk, Hafslund Ecos største kraftverk, og Norges tredje største med en årlig produksjon på ca. 2,3 TWh. Dammen er i konsekvensklasse 4 og består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Flomløpet består av en overløpsterskel i betong, en flomkanal, sjakt og flomtunnel.

Prosjektnavn

Dam Viddalsvatn, Rehabilitering av dam og luker

Kunde

Hafslund Eco Vannkraft AS

Sted

Aurland kommune, Vestland fylke

Periode

2017 til 2023

Foto: Saulius Skindaras/Hafslund Eco

Arbeidet med rehabilitering av dam. flomløp og tappeluker består i følgende:

  • Nytt skrånings- og kronevern oppstrøms og nedstrøms
  • Utbedring av tetningskjernen ved lokal avgraving ned til 15 m under topp dam
  • Heving av topp tetningskjerne og topp damkrone
  • Ny overløpsterskel
  • Utvidelse og senkning av flomkanal
  • Strossing av sjakt og flomtunnel
  • Nytt lukekammer og nye tappeluker og platekasse
  • Nytt revisjonsstengsel (utført som undervannsarbeid)
  • Tre steinbrudd, hvorav to ligger i magasinet

Prosjekteringen har blitt utført som et full-BIM prosjekt, der alle komponenter (dam, flomløp, tunneler, luker, revisjonsstengsel mm.) er prosjektert i 3D og sammensatt i en samordningsmodell. Dette har vært nødvendig på grunn av blant annet et stort antall fagdisipliner. Skanning av utførte arbeider lastes inn i samordningsmodellen fortløpende.

Prosjektering av flomløpet har involvert bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) og skal verifiseres ved hjelp av modellforsøk.

Spesielle utfordringer med prosjektet har vært uttak av ca. 300 000 m3 stein fra steinbrudd i magasinet, mens kraftverk Aurland I har vært i drift, samt bruk av undervannsarbeid for innstøping av revisjonsstengsel

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid