Driftsassistansen på Romerike

Norconsult har ledet Driftsassistansen på Romerike siden 2016. Avtalen innebærer fortløpende driftsassistanse innen vann- og avløpssektoren for ti medlemskommuner og 3 interkommunale selskaper på Romerike.

Prosjektnavn

Driftsassistansen på Romerike

Kunde

MIRA (Midtre Romerike Avløpsselskap), NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap), NRV (Nedre Romerike Vannverk), Ullensaker, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Nittedal, Nannestad, Sørum og Lørenskog kommune.

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Oppdraget

Driftsassistansen ble opprettet etter et ønske fra kommunene om et lavterskeltilbud for anleggseiere og driftsoperatører i innhenting av bistand innenfor vann- og avløpstjenester. Dessuten var det et potensiale om større kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av kommunene på Romerike.

Løsningen

Gjennom Driftsassistansen på Romerike bistår Norconsult fortløpende med et bredt spektrum av rådgivingstjenester innen VA-området, hovedsakelig knyttet til drift av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og ledningsnett. Driftsassistansen jobber også med kompetanseheving til og på tvers av medlemmene via felles oppdrag, årlige fagturer, fagtreff og årsmøter. I tillegg får medlemmene bistand til årlige prøvetakingsplaner og årsrapportering for alle vann- og avløpsrenseanleggene.

  • Truls Inderberg

    Divisjonsdirektør, Vann

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid