Bilde av gangareal DTU B112

DTU B112

Danmarks Tekniske Universitet, bygning 112 R3 Platform, er et moderne og bærekraftig forskningsbygg.

Prosjektnavn

DTU B112

Kunde

DTU, Lyngby Campus (Bygningsstyrelsen)

Sted

Danmark, Lyngby

Periode

2019 til 2022

Nøkkeltall

Størrelse: 2.450 m2.
Tjeneste: Underrådgiver- Prosjektering, teknisk tilsyn og prosjektoppfølging DGNB, idriftsettelse, arbeidsmiljøkoordinering (P), Brannrådgivning
Fag: Konstruksjoner, VVS-installasjoner, ventilasjon, kjøling og sterk og lav strøm, brann, gasser, DGNB, CTS
Samarbeidspartner: Christensen & Co arkitekter, Elindco
Bilde av DTU B112

DGNB Gull og Diamant

Som prosjekteringsrådgiver for DTU har Norconsult vært med på å realisere et bygg der bærekraft er en synlig del av byggets fortelling. B112 er bærekraftsertifisert med DGNB Gold, samt en DGNB-Diamond-pris.

Et bygg som gjenspeiler forskningens fokus på bærekraft

Brukerne av det nye laboratoriebygget B112 har fått et bygg som gjenspeiler byggets kjernevirksomhet – forskning på gjenvinning og utnyttelse. Bygget huser en R3-plattform (Resource Research Recovery Platform) for forskning på resirkulering og utnyttelse av restressurser, som avfall, rester, husdyrgjødsel og byggavfall.
Bilde av et av laboratorielokalene i DTU B112

Løsninger i prosjektet

Nybygget i 3 etasjer + 1 teknisk etasje vil i hovedsak bli anlagt med fellesarealer/kontorer mot sør, større laboratorier mot nord og en støttesone i mellom med funksjoner som sluser og maskinrom. Vi har brukt livsløpsvurderinger (LCA) og totale økonomiske analyser (LCC) som designverktøy i en integrert, helhetlig designprosess.

Prosjektets misjon

Kundens misjon var at bygningene skulle inneholde toppmoderne forhold for mottak, håndtering og reprosesseringsrester, et prosesslaboratorium hvor materialer omdannes til nye materialressurser, næringsstoffer eller energi med et bærekraftperspektiv.