E39 Kristiansand vest – Mandal øst

E39 Kristiansand vest - Mandal øst var den den første kontrakten i Nye Veiers E39-portefølje som ble satt i produksjon. Med en ramme på 4,7 milliarder kroner, var kontrakten på signeringstipspunktet Norges største totalentreprise innen veibygging.

Prosjektnavn

E39 Kristiansand vest–Mandal øst

Kunde

AF Gruppen – med byggherre Nye Veier

Sted

Norge

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

47 konstruksjoner, blant annet: 7 bruer, lengste er 520 meter over Trysfjorden 5 tunneler, total lengde er 13 160 meter 3 nye to-plankryss med ramper og rundkjøringer og tilkomstveier 1 viltkrysning

Oppdraget

Ny E39 bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde. Utbyggingen starter i området Fidjane vest for Kristiansand sentrum og ender ved Døle bru helt øst i Lindesnes kommune. Byggestart var 9. oktober 2018 og strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022.

Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise med kontraktsverdi på 4,7 milliarder kroner eks. mva. Entreprisen inneholder tre planfrie kryss, fem tunneler og 47 konstruksjoner. Søgnetunnel på ca 4000 meter blir sørlandets lengste. Av de 47 konstruksjonene er det flere store bruer hvorav Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter og Trysfjord 534 meter er de største. I tillegg kommer overgangsbruer, viltkrysninger, portaler og kulverter for lokal- og driftsveier.

Løsningen

Det er stort fokus på ytre miljø i prosjektet og det planlegges og utføres løpende tiltak i gjennomføringsfasen, slik som vannhåndtering, forurenset grunn, håndtering av rød -og svartliste arter samt overvåkning. Prosjektet har som mål å kutte 20 % CO2-utslipp og det er et viktig premiss for prosjekteringsarbeidet. Nye Veier satt ambisiøse krav til digitalisering og BIM.

Prosjektet bruker digitale løsninger for prosjektering og bygging, og all produksjon i linja utføres modellbasert uten tegninger. VDC er gjennomføringsmodellen med bruk av MMI som en viktig suksessfaktor. Prosjektutviklet modellbasert samhandlingsportal, ISY Prosjekt, benyttes av alle involverte parter i gjennomføringsprosessen.

Resultatet

Løsningen ivaretar krav om kobling GIS og BIM, knytte sammen modell og dokumentasjon, samt at den er web-basert og fungerer offline. Gjennom denne utvikling av nye løsninger og nye leveranser har prosjektet skapt internasjonal interesse.

Bærekraftige løsninger har vært en viktig del av prosjektet. Dette har blant annet ført til at Trysfjordbrua på 534 meter, som ved åpning i 2022 vil få et karbonfotavtrykk som er inntil 20 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende broer, på grunn av innovative løsninger i konstruksjonen. Denne er omtalt i podcasten "Prosjektkontoret"

  • Rune Blågestad

    Leder kontor

  • Gjermund Dahl

    Fagspesialist, Leder for Digital Transformasjon

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid