illustrasjon av 2 eldre mennesker gående i en bakgård

Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem demenslandsby i Bærum er et bofellesskap for personer med demens. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norconsult og Nordic Office of Architecture

Prosjektnavn

Carpe Diem demenslandsby

Kunde

Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Oppdraget

Når Norconsult og Nordic bidrar i byggingen av demenslandsbyen Carpe Diem, prosjekteres den etter nyeste BIM-standard. Bo- og behandlingssenteret for personer med demens er inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland.

Løsningen

Boligene, bo- og behandlingssenteret og felleshuset er utformet som en enhetlig landsby med en naturlig avgrensning og dialog med omgivelsene. Felleshus og administrasjon danner et torg med bymessig uttrykk. Hele komplekset er utformet med tanke på å skape en hjemlig atmosfære som i et typisk småhusmiljø, med hager og uteplasser. Landsbyen er oppdelt i mindre enheter og variasjoner i takformer, og antall etasjer gjør at den fremstår som en hyggelig landsby.

Norconsult har også stått for detaljprosjektering av røranlegg for rørentreprenør, luftbehandlingsanlegg og luftkjøleanlegg for ventilasjonsentreprenør, elkraftanlegg, teletekniske anlegg, automatikkanlegg og velferdsteknologianlegg for el-entreprenør i totalentreprise. Alle tekniske arealer samt driftsganger er plassert i kjeller uten tilkomst for beboere.  Anlegget er tilrettelagt for ulike innendørs- og utendørs aktiviteter og grendehus og kafè, butikk, fysioterapi og treningslokaler, samt velværetilbud som frisør, fotterapeut og vannterapirom.

 

  • Kåre Kallmyr

    Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid