store bygninger under oppføring

Eksponeringsmålinger på Politiets Nye Beredskapssenter skytebaner

Norconsult har bistått Skanska med eksponeringsmålinger ved skyteøvelser på Politiets Nye beredskapssenter på Sofiemyr utenfor Oslo. Målinger ble utført på flere innendørs og utendørs skytebaner under skyteøvelser.

Prosjektnavn

Eksponeringsmålinger på Politiets Nye Beredskapssenter skytebaner

Kunde

Skanska

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Politiet driver skyteøvelser på innendørs og utendørs baner. Det kan være en utfordring at blystøv/metaller pustes inn under øvelsene. For å sjekke at banene tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til godt arbeidsmiljø ble det utført målinger på alle innendørs og utendørs skytebaner.

Løsningen

Norconsult har leid inn utstyr for å måle eksponering skyteøvelsene. Støvet i skytternes pustesone ble samlet opp i filtre som ble analysert på laboratorie. Analysene er samlet i rapporter levert Skanska. Det ble også målt luftmengder og luftstrømmer i lokalene for å vurdere optimalt ventilasjonsløsning på banene.

Resultatet

Målingene førte til en del ombygging på anlegget for å optimalisere ventilasjonsløsningen for å forbedre luftkvaliteten under skyteøvelsene.

tre politimenn som går med maskingevær
  • Margit Gyllenhammar-Wiig

    Seniorrådgiver

  • Arne Pihl Bordi

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid