Grev Wedels plass

Grev Wedels plass er en ny lommepark som inviterer til et frodig byrom med lavt tempo og sanselige opplevelser. Trær og stauder gir en vital atmosfære som inviterer til bevegelse og opphold samtidig som det forbedrer den lokale overvannshåndteringen. Plassen fletter sammen gatene rundt og former et sammenhengende og trafikksikkert område.

Prosjektnavn

Grev Wedels plass

Kunde

Drammen kommune

Periode

2017 til 2019

Greve Wedels plass ble anlagt etter bybrannen i Drammen i 1866 og ligger sentralt til i enden av gågaten i Drammen sentrum. Plassen utgjør et triangelformet område mellom Nedre Storgate, Ole Steens gate og Gjetergaten hvor kulturminnet av den italienske Onsagervillaen står i bakgrunnen. I 1898 fikk området navnet Grev Wedels plass, oppkalt etter den norske politikeren og greven Herman Wedel Jarlsberg som var en sentral skikkelsene i begivenhetene rundt Norges grunnlov i 1814. I nyere tid har byrommet bestått av plener og busker og manglet tydelig identitet og bruksformål. Utover dette hadde områdets gatestruktur og dårligere infiltrasjonsevne redusert trafikksikkerheten og overvannshåndteringen i byrommet, som ytterligere påvirket kvaliteten, tilgjengeligheten og bruken av plassen.

Med mye potensiale knyttet til sentral beliggenhet, visuelt sterke siktlinjer fra gågaten, historisk sus fra omgivelsene og gode solforhold har Norconsult bistått i å oppgradere Grev Wedels plass til et byrom som forbipasserende og beboere i nærmiljøet får stor glede av i dag. Norconsult sin tverrfaglige kompetanse har sikret en funksjonell og estetisk lommepark som betydelig øker trafikksikkerheten, bevegeligheten og mulighetene for rekreasjon i området. Byrommet utgjør i dag et målpunkt etter handletur i sentrum, et nærrekreasjonsområde for beboere som ikke har soltilgang fra egen balkong og som et supplerende tilbud av sitteplasser for uteservering fra kafeer og restauranter i nærområdet som ikke tilbyr dette. Norconsult sitt arbeid med ny bruk av Nedre Storgate hvor syklisten er prioritert, ombygging av krysset mot gågaten til fordel for myke trafikanter og etableringen av frodige regnbed har økt området sin sosiale verdi betraktelig. Med fokus på helårsbruk gjennom variert belysning, fargerik og voluminøs beplantning og et stort amfi plassert sørvendt mot solen gir nå Greve Wedels plass omtanke og respekt til områdets historiske røtter.

Tverrfaglig samarbeid