Industribygg ved vannkant

Holmaneset Green Ammonia Pre-FEED Fortescue

Norconsult har fullført Pre-FEED-studien for et 300 MW grønt ammoniakkanlegg, med mål om å produsere 225 000 tonn ammoniakk årlig ved bruk av 40 000 tonn grønt hydrogen. Anlegget, som ligger nær Nordgulfjorden, omtrent 8 km vest for Svelgen i Bremanger, viser Norconsults kompetanse innenfor et bredt spekter av disipliner. ISY Decision Making , vårt rammeverk for verdi- og datadrevne konseptvalg, ble anerkjent av Fortescue, og blir nå adoptert som en standardmodell for modning av andre prosjekter for Fortescue globalt.

Prosjektnavn

Holmaneset Green Ammonia Pre-FEEDFortescue

Kunde

Fortescue

Periode

2023

Nøkkeltall

300 MW

225,000 tons NH3 

40,000 tons H2

Norconsult sikret value improvement of €250 million.

Forventet oppstart av anlegg innen 2027.

Oppdraget

Norconsult fikk tildelt en vesentlig rolle i utviklingen av Holmaneset-prosjektet for Fortescue. Dette prosjektet er sentralt for Fortescues strategiske utslippsmål, med fokus på produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk for å avkarbonisere utfordrende sektorer som gruvedrift og shipping.

Norconsults hovedoppgave var gjennomføringen av Pre-FEED-studien. Denne studien var avgjørende for å vurdere gjennomførbarheten av etablering av produksjon av grønn ammoniakk og tilknyttede eksportfasiliteter på Holmaneset. Det involverte en omfattende analyse på tvers av ulike disipliner, og integrerte miljømessig bærekraft og sosialt ansvar. Målet var å effektivt håndtere mange ulike konseptalternativer, miljømessige og sosiale innvirkninger, og å holde seg til tidsplanen som inkluderte å fullføre studien i 2023 med mål om starte ammoniakkproduksjon innen 2027.

Økonomisk gjennomførbarhet var et viktig nøkkelelement i Norconsults ansvar, med mål om å designe et prosjekt som balanserte lave CAPEX og OPEX, for å sikre en bærekraftig og kommersiell avkastning. Dette innebar design som kunne gi en kapitalkostnadsestimat innenfor et usikkerhetsområde på ±25%. Videre ble Norconsult bedt om å igangsette foreløpige arbeider som grunnundersøkelser for å fremskynde byggeprosessen når godkjennelser ble gitt. Konstruksjonsstrategien baserte seg på å bruke lokale ressurser og ekspertise, og trakk veksler på erfaring fra lignende norske prosjekter. Sikkerhet var en topp prioritet, med vekt på å designe en fasilitet som overhold 'As Low as Reasonably Practicable' (ALARP) sikkerhetsprinsippet, for å sikre beskyttelse av arbeidere og lokalsamfunn.

Løsning

Norconsults gjennomføring av prosjektet var kjennetegnet ved en strategisk og metodisk tilnærming, med prioritering av bærekraftig og innovativ design. Prosessen inkluderte detaljerte gap-analyser for å identifisere stedsspesifikke utfordringer og mangler i data. Teamet engasjerte seg i tverrfaglig samarbeid for å forbedre innledende design, og tilpasse det til Holmanesets unike forhold. Ved å benytte en Value Improvement Process (VIP), adresserte Norconsult konseptvalgmuligheter i vår interne ISY DM-rammeverk, og optimaliserte prosjektet med hensyn til kostnadseffektivitet, tidsplan og bærekraft, noe som resulterte i et omfattende design som dekker layout, amoniakklager og annen kritisk infrastruktur.

I tillegg, etter tilbakemeldinger fra tredjepartsaktører, vurderte Norconsult alternative layouter for å minimere miljøpåvirkningen og anleggets visuelle fremtoning, med særlig fokus på å redusere landgjenvinning og håndtere byggebegrensninger i yteperioden for torsk i fjorden. Denne fasen involverte en ny vurdering av prosjektets layout, sørge for overensstemmelse med eksisterende kraft- og miljøplaner, og produksjon av visuelle fremstillinger av de foreslåtte endringene. Denne balanserte tilnærmingen sikret at alle alternative layouter ble grundig utforsket, med tanke på både miljømessige og gjennomførbarhetsfaktorer i prosjeket.

Norconsult’s dedikasjon til prosjektet og vilje til å samarbeide med Fortescue’s eget team resulterte I et utmerket resultat for Holmaneset-prosjektet.

- Jason Quinn – Prosjektleder, Fortescue

Resultat

Studien leverte flere viktige resultater, som å sikre en betydelig «Value Improvement» på €250 millioner sammenlignet med den foregående studiefasen.

Norconsults tilpasningsdyktige tilnærming førte til evaluering av alternative layouter, med mål om å minimere miljømessige og visuelle påvirkninger. Dette innebar en reduksjon av landgjenvinning og hensyntagen til byggerestriksjoner under yteperioden for torsk i fjorden.  Den reviderte layouten overholdt eksisterende kraft- og miljøplaner, hvoe det ble etablert visuelle fremstillinger for de foreslåtte endringene.

Denne omfattende utforskningen av alternative layouter understreker Norconsults forpliktelse til miljøfølsomhet og prosjektgjennomførbarhet. I tillegg anerkjente EUs Innovasjonsfond prosjektets potensial ved å tildele det en tilskudd på €200 millioner.

  • Henning Vellene

    Direktør Teknikk og Industri

  • Kine Gossé

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid